Hoe ik omga met uw gegevens

 

In het kader van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) moeten bedrijven voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en -bescherming en moeten ze aangeven hoe ze met persoonlijke informatie omgaan. Dit kunt u hieronder lezen in MIJN PRIVACY VERKLARING

 

 

25 mei 2018

 

Identiteit

Mijn identiteit is Connie Sinteur Fotografie. Ik sta als eenmanszaak/fotograaf ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop handel onder nummer 17251365

 

Zorgvuldige omgang met uw gegevens

Ik ga zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Mijn pc is beveiligd met password en firewall. Virusscanners zijn up-to-date.

 

Gegevens die door mij bewaard worden

Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, emailadres, telefoonnummers, website, onze digitale communicatie (Whatsapp, Messenger, email) voor zover voor mij nodig ter uitvoering van mijn foto-opdrachten en om te kunnen voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen, worden door mij bewaard.

 

Gevoelige informatie

Gevoelige informatie heb ik voor mijn bedrijfsvoering niet nodig en wordt door mij dus ook niet opgeslagen.

 

Delen van uw persoonsgegevens met derden

Ik verstrek uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in mijn opdracht werk ik alleen indien zij zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Opslag, bescherming en duur

Uw gegevens worden opgeslagen in mijn financiële administratie en mijn emailprogramma. Mijn bestellingen van evenementen worden geheel afgewerkt door Oypo. Mijn boekingen van portretsessies lopen via Happix. Mijn website bij Jimdo slaat alle gegevens op die u achterlaat op het contactformulier. Om bekendheid aan mijn werk te geven maak ik gebruik van Facebook, Instagram en Twitter. Zie hiervoor alle Verwerkersovereenkomsten onderaan deze pagina.

 

Uw gegevens worden door mij opgeslagen zolang als nodig is om aan mijn wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

 

Aansprakelijkheid

Ik, noch mijn bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens wanneer dat plaatsvindt zonder mijn toestemming.

 

Toestemming

Iedereen die mijn contactformulier gebruikt, of mij op andere wijze een opdracht geeft, geeft aan dat ik zijn of haar gegevens op mag slaan op de manier zoals hierboven aangegeven en voor de doelstellingen zoals hierboven aangegeven.

 

Portretrecht

Met grote regelmaat maak ik foto’s van mensen bij evenementen. De deelnemers staan dan zeer herkenbaar op de foto. Aangezien deze foto’s in mijn systeem niet te koppelen zijn aan andere persoonsgegevens is hier geen sprake van het verzamelen van gevoelige persoonsgegevens. Mijn evenementenfoto’s worden altijd gemaakt in opdracht van de organisatie van het evenement, waarbij ik altijd benadruk dat zij duidelijk aan de deelnemers moeten laten weten dat er beelden gemaakt worden die gepubliceerd kunnen worden, zowel bij het evenement zelf als in redactionele artikelen in tijdschrift en krant en op sociale media.  Bij individuele bezwaren worden de foto’s natuurlijk direct door mij verwijderd.

 

De door mij gemaakte foto’s bewaar ik zolang ik genoeg opslagruimte heb, aangezien ik weet dat er van een fotograaf verwacht wordt dat deze de gemaakte foto’s altijd weer tevoorschijn kan toveren in geval van calamiteiten bij de afnemer.

 

Ik realiseer mij dat de hele evenementenfotografie een groot grijs gebied is binnen deze nieuwe wet. Ik volg de ontwikkelingen op de voet en hoop mijn werk nog lang te kunnen blijven doen!

 

Inzage

U heeft te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die ik van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen.

 

Klachten

Mocht u problemen hebben met de gegevens die ik van u heb opgeslagen, dan kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Verwerkersovereenkomsten – Privacy verklaringen.

Mijn bestellingen worden verwerkt door Oypo.                   

Mijn boekingen voor portretsessies lopen via Happix.       

Mijn website wordt gehost door Jimdo.

De statistieken van mijn bezoekers worden verzameld door Google Analytics.

Voor mijn boekhouding gebruik ik Penningmeester (offline)

Mijn foto’s bewerk ik met programma’s van Adobe (offline).         

Bij mijn marketing maak ik gebruik van Facebook, Twitter en Instagram.

Voor mijn communicatie maak ik gebruik van Whatsapp, Facebook Messenger en E-mail.